FLEXIBLE
SECTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

VOORDELEN VAN DE SMITH FORM

DUURZAME TOPKWALITEIT

Roofsmith is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als dé Multiplex specialist gaan lorem.

GARANTIE VAN 10 jaar

Roofsmith is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als dé Multiplex specialist gaan lorem.

BREED INZETBAAR

Roofsmith is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als dé Multiplex specialist gaan lorem.

EEN UITSTEKENDE

DUURZAME KEUZE

Het kan worden gebruikt om de openingen tussen buiten- en binnenmuren te overbruggen en te zorgen voor een naadloze afwerking. Met de duurzaamheid en weerbestendigheid van Roofsmith betonplex ben je verzekerd van een betrouwbare en langdurige oplossing voor spouwmuurisolatie. Meer informatie?

Even bellen

EEN UITSTEKENDE 
DUURZAME KEUZE

Het kan worden gebruikt om de openingen tussen buiten- en binnenmuren te overbruggen en te zorgen voor een naadloze afwerking. Met de duurzaamheid en weerbestendigheid van Roofsmith betonplex ben je verzekerd van een betrouwbare en langdurige oplossing voor spouwmuurisolatie. Meer informatie?

Contact

WERKWIJZE

SMITH FORM

01

Voorbereiding

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij van stof en vuil is. Controleer of de betonplexplaten vrij zijn van beschadigingen voordat je ze gaat gebruiken.

02

toepassing

Roofsmith betonplex kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals dakbedekking, gevelbekleding, vloeren en wanden.

03

onderhoud

Het oppervlak kan regelmatig worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en een zachte borstel om vuil en vlekken te verwijderen.

04

GARANTIE

Roofsmith betonplex wordt geleverd met een garantie van 10 jaar. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor meer informatie over de dekking en het claimproces.

Waarschuwing

Roofsmith betonplex is niet geschikt voor structurele toepassingen waar hoge belastingen vereist zijn.

Onze Klantenservice

Bij vragen of opmerkingen, we staan klaar om je te helpen.

VRAGEN & ANTWOORD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bereikbaarheid feestdagen 2023/2024

Tijdens de feestdagen zijn wij telefonisch bereikbaar t/m 22 december. We beginnen weer op 8 januari 2024 en kijken ernaar uit u dan weer te mogen begroeten.

Wij willen u graag bedanken voor de prettige samenwerking en wensen u fijne feestdagen.

De multiplexperts, Meplax

U kunt ons altijd een email sturen op info@meplax.nl dan reageren wij zo snel mogelijk.

English version
During the holidays we can be reached by telephone until December 22, 2023. We will start again on January 8, 2024 and look forward to welcoming you again.
Thank you to all our customers and partners for the past year.
We wish you Happy Holidays and all the best for the New Year.
Team, Meplax
You can always send us an email at info@meplax.nl and we will respond as soon as possible.

Wat betekent een CE markering op plaatmateriaal (triplex/multiplex)?

CE staat voor een Europese richtlijn voor bouwproducten. CE markering is verplicht voor alle
bouwproducten die blijvend worden toegepast in bouwwerken.

Basis voor deze richtlijn is de EN13986. De CE markering zegt niets over de kwaliteit van plaatmaterialen maar geeft productinformatie over de toepassingsmogelijkheden en de belangrijkste eigenschappen op het gebied van constructieve, brand- en gebruiksveiligheid, beperking geluidshinder, energiebesparing en hygiëne, gezondheid en milieu. Meer informatie in de Houtwijzer CE markering Plaatmateriaal

Wat is de levertijd van mijn plaatmateriaal?

Voor voorraad leveringen is deze 2 à 3 (werk)dagen na opgave van de order. De uiterlijke leverdatum staat aangegeven op onze orderbevestiging. Vooraf informeren wij u over de exacte leverdatum en krijgt u een indicatie van het tijdstip.

In welke Europese brandklasse valt plaatmateriaal ?

Plaatmaterialen hebben in de meeste gevallen een CE-markering. Hierop zijn dus uitsluitend de Eurobrandklassen van toepassing. De fabrikant moet in de CE-markering aangeven in welke brandklasse het materiaal valt. De plaatmaterialennorm NEN-EN 13986 geeft waarden die zonder aanvullende testen mogen worden aangehouden zie onderstaande tabel. Plaatmaterialen die niet voldoen aan de voorwaarden van volumieke massa en minimumdikte, moet de fabrikant hebben getest volgens EN 13501-1.

Bij welke temperatuur vat hout vlam?

Onder brandomstandigheden begint de pyrolyse van het hout bij een temperatuur van ongeveer 270°C; ontbranding bij een waakvlam gebeurt doorgaans bij een temperatuur van 330-360°C.

Brandreactie en brandwerendheid, wat is het verschil?

De term brandreactie beschrijft de eerste fasen van een brand (ontbranding, hitteontwikkeling, brandvoortplanting en rookontwikkeling) en heeft betrekking op producten en materialen. De term brandbestendigheid betreft het draagvermogen, de integriteit en de isolerende eigenschappen van bouwelementen bij een volledig ontwikkelde brand.

Waartoe dient de Europese houtverordening EUTR?

Vanaf 3 maart 2013 geldt de Europese houtverordening (EUTR) die de handel in illegaal hout tegengaat. Iedereen die hout op de Europese markt brengt moet kunnen bewijzen uit welke bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.
De verordening maakt onderscheid tussen marktdeelnemers (operator) en handelaren (trader).
Marktdeelnemers zijn degenen die hout of houtproducten voor het eerst op de markt brengen.
Handelaren zijn alle personen die hout of houtproducten op de markt verhandelen met uitzondering van marktdeelnemers en consumenten (niet-commercieel). Handelaren moeten hun leveranciers en afnemers administreren en vijf jaar archiveren i.v.m. de traceerbaarheid binnen de interne markt. De verordening is van toepassing op een zeer breed scala aan hout en houten producten, waaronder massieve houtproducten, houten vloeren, multiplex, houtpulp en papier. Gerecycleerde producten, maar ook rotan, bamboe en bedrukt papier, zoals boeken, tijdschriften en kranten vallen (momenteel) niet onder de verordening. De verordening is van toepassing op zowel ingevoerd als in de EU geproduceerd hout en houtproducten.

De verordening bevat drie centrale verplichtingen voor marktdeelnemers:

  Verbod op het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten van dergelijk hout;
 1. Toepassen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence) om zorg te dragen dat er geen illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht; en
 2. Handhaven en zelf of door toezichthoudende organisatie (monitoring organisations) op gezette tijden evalueren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Het stelsel van zorgvuldigheidseisen dient:

 1. Informatie te verschaffen over o.a. de houtsoort, land van herkomst (mogelijk op regio
  niveau), hoeveelheid, naam en adres van de leverancier en klant en documentatie waaruit
  blijkt dat het hout gekapt is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 2. Het risico te analyseren dat het hout illegaal gekapt is. Hiervoor kan o.a. van de volgende
  criteria gebruik worden gemaakt:

  1. Is het hout aantoonbaar legaal gekapt, is het gecontroleerd door een derde partij (legaliteitsverklaring) of met certificaat voor duurzaam bosbeheer?
  2. Komt er bij de houtsoort in kwestie veel illegale houtkap voor?
  3. Komt illegale houtkap in het land (regio) van herkomst veel voor?
  4. Is er sprake van UN of EU sancties op houtimport uit het land van herkomst eventueel als gevolg van een gewapend(e) conflict(en) in het betreffende land?
  5. Hoe complex is de houtketen?
 3. Mitigerende maatregelen te beschrijven bij constatering (hoge) risico´s. Denk hierbij aan aanvullende informatie verschaffen of controle door een onafhankelijke derde partij.
Wat is er zo bijzonder aan houten plaatmateriaal?

Hout is een hernieuwbare grondstof. Bomen kunnen tussen de 15 en 120 jaar worden geoogst. (grondstoffen als aardolie en erts hebben eeuwen nodig om tot ontwikkeling te komen) Dat betekent dat er binnen de gebruiksduur van een deur, kozijn, meubel, of ander houtproduct weer een nieuwe boom groeit.

Waar kan ik meer informatie vinden over de EUTR?

Alles wat u moet weten over de EUTR (EU Timber Regulation) staat op de nieuwe website van de Europese commissie.

Welke richtlijnen zijn er voor het gebruik en verwerking van plaatmaterialen?

De VVNH heeft een Houtwijzer gemaakt met Richtlijnen voor gebruik en verwerking van Houtachtige Plaatmaterialen deze kunt hier als PDF downloaden.

Hoeveel CO2 is opgeslagen in mijn houten plaatmaterialen ?

Om te berekenen hoeveel CO2 in houten plaatmaterialen is opgeslagen heeft Centrum Hout een rekenmodule gemaakt. Als voorbeeld zit er in 1 m3 berken multiplex een hoeveelheid van 1.011 kg CO2 opgeslagen.

U kunt deze rekenmodule vinden op de website www.opslagco2inhout.nl.

Is Meplax FSC Gecertificeerd?

Ja, Meplax is FSC Gecertificeerd ons certificaat nummer is NC-COC-029615-MY geldig tot 28 september 2025. Het certifcaat is te downloaden via deze link (FSC certificaat Meplax 2025)

Is Meplax PEFC Gecertificeerd?

Ja, Meplax is PEFC Gecertificeerd ons certificaat nummer is CU-PEFC-COC-848791 geldig tot 11 december 2026. (PEFC certificaat Meplax 2026)

Wat betekent FSC?

De Forest Stewardship Council is een internationale, onafhankelijke organisatie, in 1993 opgericht door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector.
Om de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor duurzaam bosbeheer en certificering.
Inmiddels heeft zij wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld en tot nu toe 900 boscertificaten uitgereikt verspreid over 81 landen.

Gecertificeerd areaal FSC bos: 194 miljoen ha (jan 2019).
Meer informatie: www.fscnl.org, www.fsc.org en www.fsc-info.org

Wat betekent PEFC?

Het Programme for Endorsement of Forest Certfication Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen.
Zij heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld en biedt consumenten zekerheid van duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.
Het PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van 12 miljoen veelal kleine boseigenaren beter te kunnen behartigen. Inmiddels heeft het PEFC 34 ledenlanden uit zes continenten, waarvan 28 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC. Tevens zoeken grote certificeringssystemen als ATFS en MTCC aansluiting.

Gecertificeerd areaal PEFC bos: 307 miljoen ha (jan 2019).
Meer informatie: www.pefc.org & www.pefcnederland.nl

Welke plaatmaterialen vallen onder de definitie ISPM 15 / NIMF 15?

OSB, Grenen, Berken, Radiata pine, Ellioti Pine, spaanplaat, multiplex, MDF.

ISPM 15 (NIMF 15 in spaans sprekende landen) geldt voor “wooden packaging”, houten verpakkingen: d.w.z. hout of houtproducten (uitgezonderd papier), die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen (pallets, laadborden, kisten, kratten, stuwhout enz).

Hout dat niet onder de maatregelen conform ISPM 15 valt en dus uitgezonderd is :

Bewerkte producten die tot stand komen middels een productieproces met hoge temperatuur en/of hoge druk, zoals OSB, Russisch Grenen, Russisch Berken, Radiata Pine, Elliotis Pine, spaanplaat, multiplex, mdf etc.
Voor aanvullende informatie zie de website van SMHV

Een handvat voor de kwaliteitsindeling van berken triplex.

De kwaliteiten van berken triplex worden aangeduid op basis van de dekfineren.
B (I) – voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk) gelakt of ongelakt niet gepropt en
egaal van kleur
S (II) – goede kwaliteit voor schilderwerk, lakken en als basis voor lichtbruine phenolfilm niet
gepropt en lichte kleurverschillen
BB (III) – standaard kwaliteit (gepropt) voor schilderwerk, basis voor bedekking met phenolfilm
transparant of gekleurd, beplakken met HPL en fineerwerk
WG (IV) – kwaliteit waar het oppervlak niet belangrijk is of als achterzijde, gepropt en met
vloeibaar hout opgevulde fineer reparaties
CP – benaming die in Rusland(GOST) wordt gebruikt voor kwaliteit die overeenkomstig WG is
C – kwaliteit met geen oppervlakte eisen en wordt veelal gebruikt in toepassingen vanwege
sterkte eigenschappen b.v. in verpakkingen

Hoe worden de kwaliteiten van plaatmaterialen (triplex/multiplex) aangeduid?

De kwaliteiten worden aangeduid op basis van de dekfineren.
Voorbeeld B/BB : B staat voor de bovenste fineerlaag en BB voor de onderste fineerlaag.

Wat kan ik doen ter voorkoming van kromme platen?

Tips voor de spanning en het kromtrekken van plaatmaterialen.
Meestal zijn de bovenste en onderste plaat van een pallet het meest gevoelig voor veranderingen in de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.
Als een pakket onbeschadigd is maar er staat veel spanning op voordat het pak is opengemaakt is er reden om te vermoeden
dat er drastische wisselingen in luchtvochtigheid hebben plaatsgehad tijdens transport en opslag.

Hoe kan plaatmateriaal optimaal ventileren?

Om plaatmateriaal goed te verwerken op de gevel moet het voldoende kunnen ventileren:

Plaats een verticaal regelwerk achter de platen zodat het aan de boven en onderkant kan ventileren.
Ruimte tussen de platen moet ongeveer 10mm zijn, geen stuiknaden, zodat de platen kunnen werken en ventileren
Open voegen tussen de platen noodzakelijk voor goed onderhoud
Spijker en schroefgaten direct na montage afwerken met niet krimpend vulmiddel
Randen licht afronden, glad schuren en afwerken met een goede randafwerking. Bij voorkeur een randsealer.
Zichtzijde minimaal twee lagen aanbrengen. Raadpleeg altijd uw verfleverancier voor de juiste afwerking.

Kijk naar deze korte instructie film over ventileren en dilateren.

Hoe moet ik mijn Easy Primer garantie platen verwerken?

Om de platen op de juiste manier te verwerken verwijzen wij u naar de verwerkingsvoorschriften. (Verwerkingsvoorschriften Easy Primer G10)

Welke kwaliteiten bestaan er in populieren plaatmateriaal (triplex/multiplex)?

De kwaliteiten van populieren triplex worden aangeduid op basis van de dekfineren.
Achter de gangbare kwaliteits aanduiding staat de classificatie conform de EN 635-1 en EN 635-2 standaard. (I, II, III, IV)

AB (I) – voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk) gelakt, gebeitst etc., oppervlak wit met geringe kleur variaties en enkele kleine gezonde noestjes
B (II) – goede kwaliteit voor schilderwerk, lakken, beplakkenmet HPL, oppervlakte heeft
natuurlijke kleur met variaties, gezonde noesten en kleine reparaties met vloeibaar hout
BB (III) – standaard kwaliteit voor niet zichtbare oppervlakken, natuurlijke kleur met grote
variaties gezonde noesten, open noesten en fineerscheuren met vloeibaar hout gerepareerd
C(IV) – kwaliteit met geen oppervlakte eisen maar gebruik vanwege sterkte eigenschappen b.v. in verpakkingen of soortgelijke toepassingen

Op welke wijze worden spaanplaten geclassificeerd?

P1 Algemene toepassingen in binnen ruimten
P2 In interieur projecten (incl. meubels) in binnen ruimten
P3 Niet dragende constructies in vochtige ruimten
P4 Dragende constructies in droge ruimten (vloeren, wanden, daken)
P5 Dragende constructies in vochtige ruimten (vloeren,wanden, daken)

Hoe moet ik mijn plaatmateriaal opslaan?

Tips voor opslag van plaatmaterialen.
De platen altijd verpakt laten tijdens opslag. Dit beschermt de platen en zorgt voor evenwichtig vochtgedrag en voorkomt evt. kromtrekken.

 • Gebruik een FIFO (first-in first-out) systeem oudste platen als eerste gebruiken. Dit
  geeft de platen tijd om zich aan te passen aan hun omgeving.
 • Altijd dezelfde afmeting op dezelfde pallet opslaan.
 • Zorg dat de platen in een stabiel klimaat droog worden opgeslagen. Overdekt en
  beschermd tegen regen.
 • Leg de platen altijd op een pallet en niet los op de grond.
 • Platen moeten vlak, schoon en droog worden opgeslagen.
 • Nooit platen uit hun verpakking halen en ze tegen een muur aan zetten.
 • Nooit platen opslaan naast warmteventilators, open ramen of deuren.
 • Nooit platen met verschillende afmetingen op dezelfde pallet opslaan.
 • Nooit platen buiten opslaan en bloot stellen aan regen.
 • Nooit platen opslaan direct op een betonvloer. De platen zullen teveel vocht opnemen.
 • Nooit platen opslaan op een ongelijke vloer of ondergrond.
Adviezen bij montage van Sterling OSB3-Zero®

In bijgaande PDF Sterling OSB3-Zero® adviezen bij montage staan alle oplossingen om OSB3-Zero® op de juiste wijze te verwerken. Mocht u nog aanvullende vragen hebben contacteer ons info@meplax.nl of bel +31 (0) 161 45 29 50

 

1, 2, 3 paragrafen tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex easdio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex easdio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex easdio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

EEN UITSTEKENDE

DUURZAME KEUZE

Het kan worden gebruikt om de openingen tussen buiten- en binnenmuren te overbruggen en te zorgen voor een naadloze afwerking. Met de duurzaamheid en weerbestendigheid van Roofsmith betonplex ben je verzekerd van een betrouwbare en langdurige oplossing voor spouwmuurisolatie. Meer informatie?

Even bellen

de garanties van roofsmith

snelle en correcte levering

Roofsmith is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als dé Multiplex specialist gaan lorem.

kwaliteit begint bij de boom

Roofsmith is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als dé Multiplex specialist gaan lorem.

geen opslag? geen probleem!

<strong>Roofsmith</strong> is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. Als <strong>dé Multiplex specialist</strong> gaan lorem.

VRAGEN OF
OPMERKINGEN?

Naam(Vereist)

hoor het eens van
een ander

” Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij de kwaliteit bieden die u van ons verwacht. Gecombineerd met snelle levertijden, een breed en diep assortiment plaatmaterialen hebben wij altijd een oplossing voor uw vragen “

Henk de Jager Expert Roofsmith

” Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij de kwaliteit bieden die u van ons verwacht. Gecombineerd met snelle levertijden, een breed en diep assortiment plaatmaterialen hebben wij altijd een oplossing voor uw vragen “

Marco ten Brincke Expert

Meer weten over
onze producten?

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze producten of vraag direct een offerte aan. Samen maken we jouw project tot een succes met Meplax!